V Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców "Europa w zmieniającym się świecie"
   start  |  bloki tematyczne  |  rada programowa  |  terminy  |  opłaty  |  publikacje  |  kontakt     
|

BLOKI TEMATYCZNE

PROGRAM konferencji


V Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców będzie okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych i wymiany poglądów reprezentantów różnych dziedzin nauki.

Tematem przewodnim kongresu będą zmiany zachodzące w gospodarce obejmujące:
  • nowe pomysły, strategie i struktury zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie,
  • młode pokolenia w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie,
  • nowe formy innowacji w sektorze publicznym, otwartym zarządzaniu, innowacji modelu biznesowego, społeczeństwie innowacji społecznych.

Znaczenie zmian rozpatrywane będzie z perspektywy różnych dziedzin naukowych, m.in.:
  • bankowości i finansów
  • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • organizacji i zarządzania
  • marketingu
  • polityki gospodarczej
  • obszarów interdyscyplinarnych
Kongres składał się będzie z Sesji Plenarnej, paneli tematycznych, prezentacji, dyskusji oraz warsztatów. Uczestnicy będą mieli okazję dokonać wzajemnej wymiany doświadczeń oraz zasięgnąć opinii ekspertów m.in. z: Polski, Czech, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Bułgarii, Węgier oraz Niemiec. Organizatorem kongresu jest Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Język Kongresu: angielski

Język publikacji: angielski

|