V Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców "Europa w zmieniającym się świecie"
   start  |  bloki tematyczne  |  rada programowa  |  terminy  |  opłaty  |  publikacje  |  kontakt     
|

PUBLIKACJE

 • Spośród nadesłanych artykułów wydane zostaną dwie monografie. Najlepsze artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w niemieckim wydawnictwie Uni-edition GmbH w Berlinie. Druga publikacja zostanie wydana przez słowackie wydawnictwo GEORG (Vydavatelstvo GEORG, Zilina, Słowacja).
 • Organizator zapewnia wysoką jakość publikacji.
 • Publikacje posiadają indywidualny numer ISBN.
 • Artykuł powinien mieścić się w zakresie:
  • Studenci studiów I i II stopnia: do 10 000 znaków (około 6 stron),
  • Młodzi naukowcy poniżej 33 roku życia: 20 000 - 22 000 znaków (ok. 12 stron),
  • Starsi uczestnicy: 36 000 - 37 000 znaków (ok. 16 stron).
 • Artykuł musi posiadać dane kontaktowe autora/autorów, abstrakt, słowa kluczowe oraz kod JEL classification na początku opracowania.
 • Każdy artykuł musi posiadać cel i metody badawcze, analizę problemu, prezentację uzyskanych wyników, bibliografię.
 • Wymagania redakcyjne: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2 cm.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu, który nie spełnia powyższych wymogów (bez zwrotu wcześniej poniesionych kosztów).
 • Szczegółowe wymogi redakcyjne (template.doc)

Publikacja z I Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców jest dostępna w sprzedaży na stronie portalu amazon.

   


|