V Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców "Europa w zmieniającym się świecie"
   start  |  bloki tematyczne  |  rada programowa  |  terminy  |  opłaty  |  publikacje  |  kontakt     
|

TERMINY

Terminy:

Zgłoszenie udziału przez system rejestracji: 15 czerwca 2016
Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej: 30 czerwca 2016
Termin nadsyłania artykułów: 15 lipca 2016


|